Tomas Axelson

Universitetslektor i religionsvetenskap med medieinriktning

 Högskolan Dalarna

 791 88 Falun

Assistant professor, Religious Studies/Media & Communication

Kontakt e-mail: tax@du.se / Mobil: 0703 - 39 82 76

 

 

 

             Foto: Anders Hagman, Högskolan Dalarnas Mediehus 2008

CV:  Extensiv meritförteckning

 

 

Forskning:

Forskningsprojekt 2011 - 2013 (Vetenskapsrådet)

"Filmengagemang och självets utopiska reflexivitet. Om den rörliga bildens förmåga att beröra människa på djupet". Treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, samt med stöd från forskningsmiljön Visuell kultur, vid Högskolan Dalarna. Se artikel i Kulturella perspektiv nr 2 2011.

http://www.kultmed.umu.se/digitalAssets/74/74304_axelson-22011.pdf

Aktuella föreläsningar/medverkan 2012-2013

Vintersymposium 24 mars om Individualism, Bio Rio, Hornstullsgatan 3, Stockholm. Arr: Religionssociologiska föreningen i Sverige (RFS) & Bio Rio. http://www.biorio.se/ 

Föreläsning 20 mars, Teologiska Högskolan Stockholm. ”Film som profetisk röst och samhällskritik”. http://www.ths.se/site/index.php/component/jcalpro/view/81/54.html

    Föreläsning 6 mars, Kulturting 2013, Musikhögskolan Örebro. ”Film och unga människors konflikter och drömmar om ett annat liv”. http://www.orebroll.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Kulturting/

 

    Sigtunastiftelsen 28-29 okt 2012. Filmens språk och drömmens symboler. Om människans inre och yttre bilder. http://www.sigtunastiftelsen.se/

Existentiell filmfestival 18 - 20 april 2012. Tema: Det öppna samhället - gränser, konfrontation, anpassning Existentiell Filmfestival

FLM Tidskrift 2 april 2012. Artikel. "Publiksociologi" 

Svenska Filminstitutet 27 mars 13 - 15: Film och demokrati - vårt behov av fiktion och filmens roll för en fördjupad demokrati och individers utveckling. Se powerpointpresentation från föreläsningen.

Mediedagarna i Göteborg MEG, Svenska Mässan 9 mars Seminarium 15.00 - 15.45. Kunskapskanalen SVT Play "Att beröra. Inte störa. Samtal med Jessica Bjurström VD Sveriges Kommunikationsbyråer, Helena von Zweigbergk, författare och Tomas Axelson, forskare och lektor i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna."

DN Kulturdebatt 2012-01-03 "David Fincher har klippt klorna på Lisbeth Salander"

 

 

Doktorsavhandling (2008)

Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor. ACTA Universitatis Upsaliensis; Psychologia et Sociologia Religionum, nr 21. 2008. Avhandlingen elektroniskt tillgänglig i fulltextformat som PDF-fil

Under vilka omständigheter kan film vara en resurs för individers tankar om existentiella frågor? Det är den övergripande forskningsfrågan i denna avhandling. Tidigare forskning har belyst hur musik, TV och Internet har varit viktiga resurser för människors konstruktion av mening och identitet. Men hur fungerar film för filmpublik? Stort utrymme ges för filmpublikens sätt att tala om sina starkaste filmupplevelser. Tretton personer har intervjuats om sina favoritfilmer, Weird Science (1985), Dirty Dancing (1987), Den siste kejsaren (1987), Änglagård (1992), Lejonkungen (1994), Léon (1994), Nyckeln till frihet (1995), Livet är underbart (1997), Fight Club (1999), The Matrix (1999), Sagan om ringen (2001, 2002, 2003), The Butterfly Effect (2004) samt  Så som i himmelen (2004).

Forskningsperspektivet i avhandlingen lyfter fram ett samspel mellan sociala och psykologiska processer vid filmkonsumtion. Resultatet pekar på att filmupplevelser, vid speciella ögonblick i livet, tycks kunna vara en resurs vid sidan om bl.a. vänner och familj för reflektion om existentiella frågor. Vissa individer tycks inspireras av film för en personlig fördjupning av grundläggande humanistiska värderingar, som solidaritet, medkänsla och offervilja. (Recension av Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap, Stockholm universitet)

 

Publikationer, artiklar och paper (urval):

2013

Axelson, T (Forthcoming). “Förtätade filmögonblick. Filmengagemang och moraliska mikrodiskurser” Kapitel i antologi. Audiovisuella medier. Redaktör: Arni Sverrisson, professor i visuell kultur.

·       Axelson, T (2013a) ”Emotional condensation and moments of narrative impact in fiction film” (accepted panel proposal) International Conference on Narrative 2013, June 26 – 29, Manchester Metropolitan University, GBR.

   

·    Axelson, T (2013b) ”Emotional Realism and High Cognition – examples of narrative impact in fiction film questioning the ‘banal’ notion in mediatization theory” (Submitted abstract) Nordmedia 2013. June 8 – 11, Oslo, Norway.

 

·    Axelson, T (2013c) ”Filmens världar och religionens – en kort historieteckning” s 68 – 69, ”Film som samhällskritik – en dröm om ett annat liv” s 73 – 77, Svensk kyrkotidning Nr 4, årgång 109, februari 2013. Redaktör: Petra Carlsson

2012

1. FLM tidskrift 2012-04-02 Publiksociologi

·       Axelson, T (2012a) ”Religion, populärkultur och demokrati. När filmer blir utgångspunkt för moralisk reflektion och samhällskritik”. I KHS Årsbok 2012. Redaktör: Johanna Gustafsson Lundberg, Lektor i etik, Lunds Universitet.

·      

    Axelson, Tomas (2012b): “Perceived Values in Contemporary Hollywood Films – 309 young adults negotiating audiovisual representations of subjective life: virtues, flaws, desires & aspirations”. Paperpresentation vid 8th Conference of Media, Religion & Culture, 8 – 12th July 2012.  Anadolou University, Eskisehir, Turkey. 

2. DN Kulturdebatt 2012-01-03 "David Fincher har klippt klorna på Lisbeth Salander"

2011

0. Debattartikel (111228) Film, filmavtalspolitik och det demokratiska samhället

1. Axelson, Tomas (2011a) Konferenspaper. "Deeply Moved by Movies. Film Viewing as a Transitional Space for Utopian Self-reflection". Paper presenterat på Nordmedia 2011, Akureyri University, Iceland, 11-13 augusti.

2. Axelson, Tomas (2011b) Kapitel i bok. "Rörliga bilder, självreflektion och moralisk mening", i Berglund, Jenny & Gunner, Gunilla (red.), Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber

3. Axelson, Tomas (2011c) Artikel. "Människans behov av fiktion. Den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet. KULTURELLA PERSPEKTIV 2011: 2 årg 20. (10 s). Umeå: Umeå universitet. http://www.kultmed.umu.se/digitalAssets/74/74304_axelson-22011.pdf

2010 och tidigare

4. Axelson, Tomas (2010) Artikel. "Klimatförändringar på vita duken - passiviserande underhållning eller mobilisering?" Göteborg: Nordicom

5. Axelson, Tomas (2009) Kapitel i bok. ”Kärleksmatrisen på vita duken – drömmar och desillusioner” I Lindfelt, Mikael & Gustafsson Lundberg, Johanna (red), Kärlekens förändrade landskap. Teologi om samlevnad. Stockholm: Verbum. (s 147 – 164)

6. Axelson, Tomas (2009) Book Review ”Sofia Sjö: Spelar kön någon roll när man räddar världen? Kvinnor, kvinnligheter och messiasmyter i SF-film. I Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion. Volume 45, No 1, pp 133 – 135.

7. Axelson, Tomas (2008a) Doktorsavhandling. Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor. ACTA Universitatis Upsaliensis 2008. Fulltext som PDF-fil, elektroniskt publicerad.

8. Axelson, Tomas (2008b) Artikel. Movies and Meaning: Studying Audience, Fiction Film and Existential Matters. Article in Participations Volume 5, issue 1, May 2008.

9. Axelson, Tomas (2008c) Kapitel i bok. "Samtal om film i en framväxande bildepok", i Larsson, Mikael (red.), Kultur och kyrka. Stockholm: Verbum

10. Axelson, Tomas (2007a) Book Review in Journal of the Scientific Study of Religion nr 1 2007; After the Passion is Gone; American Religious Consequences, Shawn Landres and Michael Berenbaum (ed) 2004 and Mel Gibsons Bible; Religion, Popular Culture and The Passion of the Christ, Timothy Beal and Tod Linafelt (ed) 2006.

11. Axelson, Tomas (2007b) Kapitel i bok. Apokalyptisk film och samhällsklimat. I Apocalypse Now - fakta, ideologi och domedagsscenarior i klimatförändringarnas kölvatten. FLR:s Årsbok 2007.7. ”Film, livsåskådning och identitet”. Kapitel i Religion och medier. Larsson Göran, Lövheim, Mia och Linderman, Alf (red), Lund: Studentlitteratur (2006).

12. Axelson, Tomas (2006) Konferenspaper. "Movies, Mind and Meaning. Studying Audience and Favourite Films" Konferenspaper presenterat vid The Fifth International Conference on Media, Religion and Culture i Sigtuna 7 juli 2006

13. Axelson, Tomas (2005) Bok. Film och religion - livstolkning på vita duken. Antologi ht 2005. Redaktör med Ola Sigurdson, Cordia förlag (329 s)

14. Axelson, Tomas (2004) Kapitel i årsbok. "Jesus på vita duken. Mel Gibson och andra regissörer projicerar Jesus på film." Artikel i KHS 2004.

Forskarnätverk

  • Forskargruppen i VR-programmet ”Människans behov och bruk av fiktion” som leds av professor i litteraturvetenskap Danuta Fjellestad  inom vilket mitt forskningsprojekt äger rum; ”Filmengagemang och självets utopiska reflexivitet. Den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet” (2011 – 2013).

  • Forskningsprojektet ”The Impact of Religion” vid Uppsala universitet med professor i religionssociologi Per Pettersson som forskningsledare för programmet. http://www.crs.uu.se/Impact_of_religion/

  • Högre audiovisuella seminariet Högskolan Dalarna. Forskningsprogrammet KIG: Kultur - Identitet - Gestaltning

  • Forskningsprojektet ”Kultur, religion och hälsa” som leds av professor i litteraturvetenskap Yvonne Leffler och professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Ola Sigurdson, Göteborg universitet. http://www.ckh.gu.se/

  • Ordförande i religionssociologiska föreningen i Sverige. http://www.religionssociologi.se/

  • Jag ingår i den svenska gruppen religionsvetare som kontinuerligt deltar i ICMRC, the International Conference on Media, Religion and Culture. http://cmrc.colorado.edu/cmrc-conferences/international-conference-on-media-religion-and-culture/ Nästa konferens i Turkiet 8 – 12 juli 2012 till vilken jag skickat in ett förslag om paperpresentation till konferensen i sommar; ”Perceived Values in Contemporary Hollywood Films. 310 young adults negotiating audiovisual representations of subjective life; virtues, flaws, desires & aspirations”. Beslut senare.

  • Kontakt med professor Martin Barker vid Aberystwyth University Wales och den forskningstidskrift som han med kollegor har startat som fokuserar på publikforskning. http://www.participations.org/introduction.htm Jag har en pågående dialog igång om en peer-review artikel som ska ta form under mitt nuvarande forskningsprojekt.

Festivaler, medier, seminariemedverkan mm (urval):

Föreläsningar:

  • "Film som den fattiges terapi" Gästföreläsning vid Sjukhuskyrkans rikskonferens Själavård tar gestalt, Uppsala 5 oktober 2011.

  • "Film, livssyn og identitet" Gästföreläsning vid Oslo Universitet, Institutt for Medier og Kommunikasjon 28 mars 2011: 

  • "Medbild, motbild, avbild." Gästföreläsning vid Svenska Filminstitutet 8 oktober 2010.

Jag föreläser inom högskola och universitet i olika ämnen och kurser samt i andra sammanhang, såsom tema- och fortbildningsdagar, bokmässor, filmfestivaler mm. (Se nedan)

X: "Livstolkning på vita duken." En presentation av filmvanor och betydelsen av film i människors liv. Exempel från enkät och djupintervjuer, från Såsom i himmelen (2004) och  Sagan om ringen (2001-2003) till Matrix (1999 och 2003) mfl filmer. Onlineartikel: "Film och existentiella frågor." Paper presenterat vid Advanced Cultural Studies in Sweden 13-15 juni 2005 i Norrköping.

Y: "Messias - med rätt att döda. Om militanta kristusgestalter i Hollywood." Om hjälteroller och frälsargestalter i amerikansk populärkultur och politisk retorik från Rambo och Matrix till George Bush och Arnold Schwarzenegger." Onlineartikel:  "Messias med rätt att döda - om militanta kristusgestalter i Hollywood." Tidskriften Kirke og Kultur nr 4 , 2006 Tema konst och teologi, (Norge)

Z: "Rum för eftertanke" - Om likheter och skillnader mellan biograf och kyrka som personligt rituellt rum. Onlineartikel: "Rum för eftertanke" Tidskriften Kirke og Kultur nr 2, 2007 (Norge)

Å: "Film som den fattiges terapi" - om den rörliga bildens förmåga att beröra känslomässiga processer och som resurs för transformation och transcendens. Erfarenheter från 10 års arbete med Existentiell filmfestival i Falun. 

Litteraturtips: Axelson, Tomas (2008) "Samtal om film i en framväxande bildepok". I Larsson, Mikael (red) Kultur och kyrka. På väg mot en kulturteologi. Stockholm: Verbum

Länkar tidskrifter Film och religion:

Övriga artiklar i press (urval):

 

Foto: Arni Svanur Danielsson, Reykjavik 2011