Styrelse
Home Om KSN Styrelse Vad händer i KSN Erbjudande Länkar

 

Home

Denna sida var uppdaterad senast 08/05/01.

Ordförande: Dan-Åke Strand, E-mail: dk.strand@telia.com, Mobil: 070-215 43 18

Vice Ordförande: Mats Lindberg

Sekretare: Elin Andersson, E-mail: mil98ean@du.se (Omval)

Kassör: Ulrika Hansson, E-mail: ie99uha@du.se

Webansvarig: Dan-Åke Strand, Mats Lindberg