Skolornas matematiktävling

    Svenska Matematikersamfundets tävlingskommittéer arrangerar årligen återkommande tävlingar. Aktuell information om tävlingarna
    med resultat, tillgängliga problemsamlingar, uppgifter om andra matematiktävlingar mm finns att finna på följande länkar:

    Gymnasiematematiktävling

    Högstadiets matematiktävling

    http://www.math.chalmers.se/~sam/referens.html

    http://www.math.chalmers.se/~sam/problemet/bok.html