STYRELSEN

Olle Häggström
(ordförande)

Matematisk statistik
Chalmers
412 96 Göteborg
olleh@math.chalmers.se
031 - 772 53 11
 

 

Milagros Izquierdo Barrios (skattmästare)

MAI
Linköpings universitet
581 83 Linköping
miizq@mai.liu.se
013 - 28 26 60

 

Johan Jonasson
(sekreterare)

Matematisk statistik
Chalmers
412 96 Göteborg
jonasson@math.chalmers.se
031 - 772 35 46

Nils Dencker
(vice ordförande)

Matematiska institutionen
Lund universitet
Box 118, 221 00 Lund

dencker@maths.lth.se
046 - 222 44 62

 

Anette Jahnke
(femte ledamot)

Laholmsgata
Hvitfeldtska gymnasiet
Rektorsgatan 2
411 33 Göteborg
anettejahnke@hotmail.com
0730 - 695695