Bli medlem

         För att bli medlem betala in avgiften på samfundets postgirokonto 43 43 50-5. Ange namn och adress på inbetalningsavin 
   
     (samt om Du arbetar vid någon av landets institutioner för matematik).

    Medlemsavgifter

·  Individuellt medlemsskap:       årsavgift 200 kr.

·  Ständigt medlemsskap:          1 500 kr t.o.m. 2005-12-31, 2500 kr fr.o.m. 2006-01-01.

·  Reciprocitetsmedlem:             100 kr (medlem i matematiskt samfund i annat land med vilket SMS har reciprocitetsavtal).

·  Gymnasieskolor:                    300 kr.

·  Matematiska institutioner:       större 5 000 kr, mindre 2 500 kr (institutionerna får själva avgöra om de är större eller mindre).

·  Doktorande:                           gratis medlemskap på de första två år.

  Reciprocitetsavtal

      Samfundet har reciprocitetsavtal med