MEDLEMSUTSKICKET

   utkommer tre gånger per år i Januari, Maj och Oktober. 

   Manusstop är den första i respektive månad.

 

   ANSVARIG UTGIVARE:    Olle Häggström

   REDAKTÖR :                    Ulf Persson

    Medlemsutskicket c/o Ulf Persson
    Matematiska institutionen
    Chalmers Tekniska Högskolan
    412 96 Göteborg

   
ulfp@math.chalmers.se
    031 - 772 35 24

 

    Utskicket maj 2005                                      Utskicket jan 2005

    Innehållsförteckningen oktober 2004            Utskicket oktober 2004

    Utskicket maj 2004                                      Utskicket mars 2004

    Innehållsförteckningen oktober 2003            Utskicket oktober 2003