Blå vägen, sommaren 1998 ©Erik Hedlund


Lite personinformation

Titel: Tekn.lic i materialvetenskap.

Befattning: Universitetsadjunkt i materialteknik

Arbetsområden: ytanalys, materialteknik.

Anställd på högskolan sedan 1990.

Här kan du skriva E-post till mig.Du kan också besöka Högskolan!


reviderad 2009-11-08